ČLANI
 
PREDSEDNIK

BORŠNAK Matic

PLANER AKCIJ

PODPEČAN Milan

 

TAJNIK

PLAHUTA Slavko


 

ŠAJTEGELJ Boris


BLAGAJNIK

NOVAK Adrijana


 

KOLETNIK Valter

GOSPODAR OPREME

OŠTIR Patricija


PODPREDSEDNICA

ROŠER Valerija


GOSPODAR KOČE

JESENIČNIK Drago

KOORDINATIOR OBISKA HUDE LUKNJE

ŠMIT Barbara 

MAZGAN Mateja


 

BIZJAK Tina

 

ROŠER Vilko

 

ROŠER Albin

 

SMONKAR Tomaž

 

SMONKAR Nataša


 

KOVAČ Matjaž

 PRISTUŠEK Joži

 

MARHAT Ivan

 

VRHOVNIK Den

KOORDINATIOR OBISKA HUDE LUKNJE

JENKO Mitja

 

HRIBERNIK Mojca

 

PETRIČ Lucija

 

KRENKER Ivan

 

PUC Miran

 

BITENC Vojko
(ustanovni član kluba)

 

JEVŠNIK Vid

 

AVBERŠEK Tomaž

 

 

 

APLINC Jure

 

ROŠER Rok

 

SOVČEV Risto

 

ČODRL Alen

 

 

FORTUNA Nataša

 

GROBELNIK Petra

 

POMPE Željko

 

COTIČ Mojca

 

SVETINA Janez

 

 

 

 

 

 

 

ČASTNI ČLANI

 

NOVAK Tone

 

VEČKO Alojz
(ustanovni član kluba)

 

JELENKO Martin
(ustanovni član kluba)

 

RAVLJEN Janez (ustanovni član kluba)
janez.ravljen@amis.net

ČLANI - NEKOČ

Aberšek Vinko

Areh Primož

Avberšek Rado

Avberšek Vesna - preminula

Bačovnik Jelka

Bačovnik - Zimič Magda

Bedrač Daniel

Bedrač Žiga

Bezjak Iztok

Breznik Marjeta

Čeh Marjan

Diklič Borut

Florjančič Milan - preminul

Florjančič Tatjana

Golčman Rudi - preminul

Grobelnik Milan

Hartman Ivan

Herle Viki

Hostnik Slavko

Javornik Ivan (ustanovni član kluba)

Javornik Silvo (ustanovni član kluba)

Jelen Branko

Jeseničnik Damjan

Jevšek Vinko (ustanovni član kluba)

Jevšenak Zvonko

Kabale Sonja

Kavčič Tadeja

Klinc Ida

Knap Marjan

Knap Milan

Kotnik Rajko

Kovač Aleš

Kovač Franc

Kovač Ivica

Koželjnik Darko

Krajnik Drago

Kukovič Martin

Landeker Natalija - preminula

Laznik Karlo (Drago)

Leber Nataša

Lenart Bojan

Lenart Ivan (ustanovni clan kluba)

Lopan Slavko

Majhen Franc

Marhat Albin - preminul

Marhat Ivana

Marhat Janja

Martinc Jernej

Martinc Zlata

Mastnak Boris

Meh Cveto

Mežnar Edo

Mlinar Franc

Novak Tomislav

Ograjenšek Alenka

Ograjenšek Rikardo

Osterc Andreja

Osterc Darko

Osterc Špela

Osterc Vid

Petrovec Alenka

Podjavoršek Damjan

Podpečan Boštjan

Podpečan Doroteja

Podpečan Urska

Preložnik Vid

Pristovšek Stanko

Rajšter Franc (ustanovni član kluba)

Ramšak Marjan

Ravljen Slavica (ustanovni član kluba)

Rednak Rado

Ribic Sanda

Rošer Janko

Rošer Srečko (ustanovni član kluba)

Sešelj Bernard (ustanovni član kluba)

Sovčev Risto

Šafaric Dragutin

Šeliga Grega

Špegel David

Špegl Justin

Tasič Anton - preminul (častni član)

Tišler Alojz - preminul (častni član)

Tišler Janko

Tišler Jože

Urbančič Dominik

Vajde Bojana

Večko Rajko

Verhovnik Mirko

Viher Alojz

Virtic Avgust

Vocovnik Leopold

Vocovnik Mirko

Vodončnik Majda

Volasko Marko

Volavc Bojan (ustanovni član kluba)

Volavc Marina (ustanovni član kluba)

Volavc Milena (ustanovni član kluba) - preminula

Vrenčur Alojz

Vrenčur Breda

Vrenčur Damjan

Vrenčur Iztok

Vuk Franc

Zabokovnik Rado

Zakošek Boris

Zidar Janko

Zidar Jelko

Zimič Grega
V SPOMIN

 

MARHART Albin

 

BRAČIČ Rajko

 

 

LANDEKER Natalija

 

 

 
TASIČ Anton

TIŠLER Alojz